Kontakt

Kancelaria Komornicza jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 16:00
Komornik Sądowy
przyjmuje interesantów we wtorki
od 10:00 do 16:00

Kasa czynna w godzinach pracy Kancelarii


Numer rachunku bankowego 23 2030 0045 1110 0000 0274 7410

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Mariola  Woźnialis
Kancelaria Komornicza w Łodzi
ul. Piotrkowska 270 I piętro
90-361 Łódź

 
tel./fax 42 688 99 86
lodz.woznialis@komornik.pl
ADRES
Kancelaria Komornicza w Łodzi
ul. Piotrkowska 270 I piętro
90-361 Łódź
KONTAKT
Telefon/fax 42 688 99 86
lodz.woznialis@komornik.pl
Ⓒ 2013 Mariola Woźnialis. All rights reserved.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.