Linki

Komornicy Sądowi w Polsce

http://www.komornik.pl/   

Izba komornicza w Łodzi

http://www.izba.lodzka.komornik.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi

http://lodz.sr.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/

Licytacje ruchomości i nieruchomości

http://www.licytacje.komornik.pl/

Centralna baza danych ksiąg wieczystych

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

 


ADRES
Kancelaria Komornicza w Łodzi
ul. Piotrkowska 270 I piętro
90-361 Łódź
KONTAKT
Telefon/fax 42 688 99 86
lodz.woznialis@komornik.pl
Ⓒ 2013 Mariola Woźnialis. All rights reserved.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.