Właściwość
Wierzyciel ma prawo do wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczypospolitej.
Nie dotyczy to jednego sposobu egzekucji  - egzekucji z nieruchomości.

Komornik sądowy Mariola Woźnialis prowadzi egzekucję z nieruchomości położonych na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (
dzielnice miasta Łodzi: Bałuty, Polesie oraz Śródmieście).
ADRES
Kancelaria Komornicza w Łodzi
ul. Piotrkowska 270 I piętro
90-361 Łódź
KONTAKT
Telefon/fax 42 688 99 86
lodz.woznialis@komornik.pl
Ⓒ 2013 Mariola Woźnialis. All rights reserved.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.